Välkommen till vår hemsida som är för de som har silikonimplantat, övervägar bröstimplantat och har frågor eller besvär av sina implantat.

På denna hemsidan hittar ni information om silikon, innehål av silikon och silikonimplantat och eventuella risker, besvär och konsekvenser i samband med bröstförstoringar. Det vi vill uppnå är att besökarna på denna hemsidan får mer insikt om de risker och komplikationer man utsätter sig för när man väljer att genomgå en bröstförstoring.

Plastikkirugi är i likhet med annan kirurgi förknippad med ett visst mått av risk. Men det finns vissa skillnader mellan den risk man tar i samband med en plastikoperation och den man blir föremål för när en operation utförs av rent medicinska orsaker.

En operation utförs av antingen medicinska eller estetiska skäl. Operationer som utförs av medicinska skäl har alltid ett rakt hälsomotiv. En operation som utförs av estetiska skäl handlar mer om ett personligt motiv.

En estetisk plastikoperation kan påverka hälsan på ett positivt och negativt sätt. Många patienter upplever ett ökat självförtroende och en förstärkt självbild efter sin plastikkirurgi. Å andra sidan finns det också risk för missnöje, minskat självförtroende och minskat självbild.  Man är helt enkelt inte´nöjd med det resultat man uppnåt; förändringarna blivit större än man förväntat sig med följden att man inte riktigt känner igen sig själv. Andra estetiska komplikationer som man måste förhålla sig till är s.k. asymmetrier, som till exempel rippling, double bubbel (dubbla bröst), symmastia, kapselkontraktur, ärrbildning.


 

”Det slutgiltiga beslutet skall vara resultatet av ett medvetet ställningstagande baserat på en sammanvägning av den risk man tar i förhållande till de fördelar man ser.”


 

Det är viktigt att man är medveten om de risker och komplikationer man utsätter sig för när man väljer att genomgå ett plastikkirurgisk ingrepp.

 

Nyheter

Silikoner och emulgeringsmedel i kommersiella dermatologi produkter

05.03.2017 00:00
    För åtminstone de senaste sju åren så gott som varje hud produkt som säljs i...